Alle kommende byggeprosjekter i Åsnes

Nybygg av hytter i Åsnes
250-300 hytter.
Nybygg av barneskole på Flisa
Passivhus. Oppdragsgiver ønsker tilbud på rådgivende arkitekttjenester i forbindelse med planlegging av Åsnes barneskole. Den nye skolen skal dimensjoneres for alle elevene i Åsnes kommune for trinn 1 - 7 som utgjør ca 450 elever (2021). Antallet elver er svakt synkende. Arkitekten skal samhandle med prosjektleder og prosjektgruppe og andre som vil være involvert i planleggingsprosessen. Planen er at bygget skal plasseres ved dagens ungdomsskole og Flisa barneskole. Arealdisposisjonene og innholdet i skolen må ta hensyn til eksisterende bygg og utenomhus områder, veier og parkering. Nye Åsnes barneskole ønskes bygd så miljøvennlig og kostnadseffektivt som mulig. Miljøambisjoner: Passivhus, blått tak, solceller, massivtre, fjernvarmetilknytning, lokal klimatilpassing, avfallshåndtering og gjenvinning, svanemerket bygg, livsløpskostnader. Opsjon: I samarbeid med prosjektleder skal det utarbeides skisseprosjekt til et ferdig prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.