Alle kommende byggeprosjekter i Stange

Etablering av fosforgjenvinning ved renseanlegg i Ottestad
Anskaffelse av fosforgjenvinning ved Hias RA i Ottestad. Det ønskes i den forbindelse tilbud på totalentreprise på maskinelt utstyr, levering, innlosing, montering og igangkjøring av utstyr, samt byggetekniske tilpassinger. Formålet er å oppnå 40-60 % fosforgjenvinning som struvitt ved Hias RA, gjennom å etablere et komplett fosforgjenvinningsanlegg med P-stripping og struvitt produksjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.