Alle kommende byggeprosjekter i Folldal

Nybygg av hytter i Dalholen
Regulert område, 14 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 4 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.
Nybygg av hytter i Dalholen
Gjenstår 5 tomter. Totalt 15 tomter på felt A, B og C. Infrastruktur er på plass og klart for utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.