Alle kommende byggeprosjekter i Hamar

Nybygg av Science Park i Hamar, trinn 1
12.000–15.000 kvm i første trinn.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2.
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes.
Ny gang og sykkelveg på Fv 79 Aslak Bolts gate i Hamar
320 m. ÅDT 10 700. Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023, med planlagt utførelse 2022-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.