Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (3)
Andøy (3)
Beiarn (2)
Bindal (1)
Bodø (1)
Brønnøy (2)
(0)
Dønna (2)
Evenes (1)
Fauske (7)
Flakstad (0)
Grane (7)
Hadsel (1)
Hamarøy (0)
Hemnes (14)
Herøy (3)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (2)
Meløy (5)
Moskenes (1)
Narvik (19)
Nesna (0)
Rana (3)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (5)
Sortland (2)
Steigen (6)
Sømna (4)
Sørfold (3)
Træna (0)
Værøy (2)
Vefsn (6)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (12)
Øksnes (0)
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av hytteområde i Sørvågen
27 frittliggende tomter.
Nybygg av hytter på Gamfossen Øst i Junkerdal
31 frittliggende tomter. Hyttefeltet har attraktive eiendomstomter som blir levert med vei, vann, kloakk, bredbånd og strøm.
Nybygg av hytteområde i Molde kommune
30 frittliggende tomter.
Nybygg av næring i Fauske
17,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
18,6 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
14,4 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
9,7 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Nybygg av næring i Fauske
12,9 daa. Indre Saltens mest attraktive næringseiendommer er nå til salgs på Krokdalsmyra, og området heter Terminalveien Øst. Området leveres med infrastruktur inn til området med veg, vann/avløp samt at det er ført elektrisk strøm inn til trafo i området.
Etablering av nytt kulturhus i Narvik
Kongens gate 44-46. Mulighetsstudie utført i 2019.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Renovering av idrettshall i Leknes
Anbefales at arbeidene sees i sammenheng med prosjekt Folkebadet. Spillemidler stiller i en viss grad krav til kontinuitet/sammenheng i arbeidet.
Nybygg av barnehage i Beiarn
Ny barnehage dimensjonert for 30 barn/plasser.
Etablering av sykehjem i Sørfold
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Nybygg av hytteområde i Risøyhamn
12 frittliggende tomter.
Nybygg av dagsenter for beboere i TFF-boliger i Leknes
Dagsenter i Elvegården har for lav kapasitet. Det ønskes etablert et større dagsenter som gir flere personer et tilbud om tilrettelagt aktivitet. Kartlegging av alternativer i 2024.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Nybygg av hyttefelt i Fauske
Selges til både utbyggere og selvbyggere.
Etablering av attraktive opplevelser i Narvik
Prosjektet er et samarbeid mellom Narvik kommune og Museum Nord. Mulighetsstudiet har som formål å løfte Ofoten som et prioritert område for å etablere attraktive opplevelser for lokalbefolkning og tilreisende i 2023, samt styrke identiteten til både Ofoten og Narvik kommune. Studiet tar utgangspunkt i “Skatter i fjell” og fokuserer på naturgitte forutsetninger og teknologiske spor, kulturarv og verdiskaping.
Nybygg av forretning i Mosjøen
Det er tillatt oppført forretningsbygg i inntil to etasjer. Det kan gis tillatelse til å bruke 2. etasjen til boligformål. 2,3 mål. Reguleringsplanen sier tomten skal brukes til forretning (butikk). Det kan ikke utelukkes at kjøper kan få dispensasjon til å bygge for annen type næringsvirksomhet på tomten.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Nytt tak på kirke i Saltdal
Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på, dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Det er fare for vann-/fuktskader.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering av aktivitetspark i Fauske
Fornyelse av eksisterende elektriske anlegg (flomlys).
Tilrettelegging for toalett på Herøy
Tilrettelegging for toalett som skal tene besøkande til området. Plassering er tenkt på parkeringsplassen for å nytte samlokalisering både for framtidig jektenaust, museum og friområde.
Oppgradering til LED-belysning i bofelleskap i Leknes
Tiltak etter oppgradering av LED-belysning Lekneshagen bofellesskap 2024.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.
Oppgradering av brannalarmanlegg i rådhuset i Leknes
Nødvendig oppgradering til nytt anlegg, da eksisterende anlegg ikke lenger lar seg vedlikeholde. Komponenter til dagens anlegg er ute av produksjon/omsetning.
Ombygging av rådhus på Værøy
Ombygging bibliotek og fullføre påbegynt renovering 2 etg. Nytt ventilasjonsanlegg.
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.