Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (2)
Bindal (0)
Bodø (3)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (7)
Hadsel (1)
Hamarøy (0)
Hemnes (13)
Herøy (3)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (4)
Moskenes (0)
Narvik (11)
Nesna (0)
Rana (1)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (3)
Steigen (6)
Sømna (0)
Sørfold (4)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (7)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (3)
Øksnes (1)
Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av containermuseum for Museum Nord i Sortland kommune
Gaia Vesterålen er et initiativ i regi av Museum Nord, lokalisert til Sortland. Målet med initiativet er å etablere et museum der man ved hjelp av ny teknologi vil illustrere sammenhengen mellom fortid og nåtid og hvordan klima og miljø har påvirket fortid, nåtid og vil påvirke vår egen framtid.
Etablering av fritidsboliger på Ylvingen i Vega
Ca 40 mål er regulert til fritidsboliger.
Nybygg av hytteområde med infrastruktur i Mosjøen
Ca. 100 daa. 40 tomter. Tomtene selges til private samt større utbyggere.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Om- eller nybygg av flerbrukshall og svømmehall i Hadsel
Planlagt prosjekt ved dagens H-fløy
Nybygg av barnehage i Beiarn
Ny barnehage dimensjonert for 30 barn/plasser.
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Nybygg av museum i Mosjøen
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.
Nybygg av forretning i Mosjøen
Det er tillatt oppført forretningsbygg i inntil to etasjer. Det kan gis tillatelse til å bruke 2. etasjen til boligformål. 2,3 mål.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av barnehage i Narvik
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Nye rettslokaler for Lofoten og Vesterålen jordskifterett og Midtre Hålogaland tingrett
Lokalene må kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 13 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 800 m2.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Nybygg av dagsenter for beboere i TFF-boliger i Leknes
Dagsenter for beboere i TFF-boliger er en del av opprinnelig prosjekt. Dette dagsenteret skal erstatte leide lokaler i Elvegården. Får flere nye brukere som har behov for et tilbud.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Tilbygg av brannstasjon i Hattfjelldal
Nytt tilbygg med 2 garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Etablering av operativt øvingsanlegg i Leknes
Etablere operativt øvingsanlegg for eget beredskapspersonell, samt etablere arena for samvirke med eksterne samarbeidspartnere.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.
Brannteknisk oppgradering av skole i Leknes
Brannteknisk oppgradering; branntetting, branncelleskiller mm.
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Veggen er mot vest og har behov for renovering. Her er planen platekledning i samme farge og form som øvrige vegger fra tidligere prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.