Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Beiarn

Nybygg av barnehage i Beiarn
Ny barnehage dimensjonert for 30 barn/plasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.