Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sortland

Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Utskifting av LED Armaturer i Sortland
Det skal byttes ca 600 armaturer for 2 bygg i region Nord-Sortland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.