Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Steigen

Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Ombygg for varmeforsyning i Allhuset Steigen
Det er behov for å få utredet varmeproduksjonen på Allhuset. Anlegget ble bygd med påkobling for fjernvarme, som ikke lengre er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.