Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Bindal

Utskifting av låssystem i rådhuset i Bindal kommune
Det anbefales nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.