Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vågan

Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Renovering av fasade på sykehjem i Kabelvåg
Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970). Det er søkt tilskudd.
Ombygg av kantinegulv ved idrettspark i Kabelvåg
Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs.
Oppgradering av lekeplass ved skole i Svolvær
Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat.
Etablering av solskjerming ved skole i Svolvær
Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.
Ombygg for rømningsvei ved barnehage i Kabelvåg
Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.
Etablering av utebelysning ved skole i Svolvær
Mangelfull belysning i skolegården, fører til at det er vanskelig å ha oversikt over de minste barna i høst og vinterhalvåret. Ønsket er sterke lysholdere montert på vegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.