Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Nybygg av boliger på Sandnes i Sør-Varanger kommune
Innenfor planområdet legges det til rette for etablering av leiligheter, eneboliger og tomannsboliger, rekkehus og lavblokk med tilhørende både felles og noen private uteoppholdsareal. Bebyggelsen er lokalisert langs interne boligveger. Lavblokk planlegges i 3 etasjer og ene- og tomannsboligene og rekkehus planlegges med to etasjer eventuelt kjelleretasje der terrenget tillater det. Det planlegges etablering av ca. 6 000 m2 bebyggelse fordelt på omtrent 45 boenheter med tilhørende carporter og boder. 12-15 bygninger. Bebyggelsen kan oppføres med saltak, flatt tak eller pulttak. Ved bruk av saltak skal takvinkel være mellom 20 og 35°.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
16 eneboliger og 11 tomannsboliger. BRAS enebolig: ca. 205,0m2. BRAS tomannsbolig: ca. 160,0m2. Total BRAS: 16x205,0m2 + 22x160,0m2=3 280,0m2 + 3 520,0m2 = 6 800,0m2. Alle Hus får en ekstra boenhet (ca.35m2.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 2
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av blokkhus i Kirkenes, trinn 3
100 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Kirkenes, trinn 1
Parkeringskjeller. 90 leiligheter totalt i alle trinn.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av boliger i Lebesby
33 daa. Det foreslås 11 boligtomter i planområdet. Tomtene varierer i størrelse fra 1544 – 3543 m2. Bestemmelsene åpner for ulike typer boliger – eneboliger, tomannsboliger og rekkehus/flermannsboliger med inntil 4 boenheter.
Nybygg av boligområde i Alta
Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for fradeling av 15 eller 16 nye eneboligtomter i Romsdalveien, Tverrelvdalen. Gnr/bnr 35/56, 44, 34/251, 35/34.
Nybygg av leilighetsbygg i Alta
12-16 leiligheter. Gnr/bnr 31/484, 504, 6.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 2
19 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Alta
Gnr/bnr. 38/960, 38/961 og 38/962. Endring av detaljregulering for Skogheim boligområde. Felt BKS5-BKS7 endres fra konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) til BFS17-19 frittliggende småhusbebyggelse (eneboligtomter). Det reguleres inn 13 nye eneboligtomter: BFS17: 5 nye eneboligtomter (T43-47) BFS18: 4 nye eneboligtomter (T48-51) BFS19: 4 nye eneboligtomter (T52-55)
Fortetting av boligfelt i Hammerfest kommune
10-14 eneboligtomter. Ca. 11 daa. Området ligger oppå et platå sammen med den eksisterende boligbebyggelsen, med en bakkekant ned mot vannet, hvor turløyper går. Området forutsettes benyttet til eneboliger.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Nybygg av leiligheter i Alta
Pulttak med ca 5-10 graders vinkel. BYA Carport/sportsbod 260 m2., parkering på bakkeplan 216 m2.
Utvidelse av Čorroguolbba boligområde, trinn 3
15 tomter. Flerbolighus, eneboliger og minihus.
Nye kommunale boliger i Øksfjord
Målet er å bygge 9 - 12 leiligheter eller en kombinasjon av leiligheter og minihus. Prosjektet krever en omregulering av tomten på Ystnes fra enebolig til leiligheter og en økning i lovlig bygge høyde. Dersom man vil bygge 12 leiligheter vil dette mest sannsynlig ha 3 etasjer.
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
6 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/360, 21/362, 21/365, 21/366, 21/369, 21/373.
Ombygg til leiligheter, utvidelse/utbedring campingarealer mm i Olderfjord
Planlagt bebyggelse omfatter utvidelse av campingplass og utleievirksomhet i tillegg til eksisterende bebyggelse. Planlagt utvidelse av campingplass gjelder på eiendom 4/14 og ny utleievirksomhet i tidligere skole og barnehagebygg (eiendom 4/147, 4/118 og 4/162). Renovering av eksisterende bygg til 2 leiligheter. Utbedring campingarealer. Nybygg av overnattingsbygg.
Nybygg av eneboliger i Alta
Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375. Ca 10 daa.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
4 byggeklare tomter. Gnr/bnr: 21/345, 21/346, 21/348 og 21/349.
Nybygg av boliger i Kjøllefjord, Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av eneboliger i Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av tremannsbolig i Alta kommune
Bolig: 224.9 kvm. Carport: 90.5 kvm.
Nybygg av boliger i Alta
Gnr/bnr 39/48, 124.
Nybygg av boliger i Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av boliger i Karasjok kommune
2 byggeklare tomter. Gnr/bnr 9/258, 9/260.
Nybygg av beredskapsgarasje i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.