Alle planlagte boligprosjekter i Alta

Etablering av boligblokker i Alta
B6 på 11,7 daa. Det kan etableres 75-95 konsentrerte boenheter.
Nybygg av boligområde i Skoddevarre Alta
69 leiligheter og 61 eneboliger. Fase 1 bygges mellom 2024-2031.
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 3
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
28 dekar. 15 eneboliger og 10 rekkehusleiligheter.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av rekkehus i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nybygg av leiligheter m.m i Alta
Totalt planlegges ca. 160 blokkleiligheter og 52 rekkehusenheter på Lille-Komsa boligområde.
Nytt boligfelt i Alta kommune
Gnr/bnr: 27/1450, 269, 1/6, 1454,1436,140 og 21/1
Nytt boligområde i Kaiskuru i Alta
25 dekar. 20 boenheter (10 eneboliger + 10 rekkehusleiligheter).
Nybygg av leiligheter i Bossekop, trinn 2
Bygges i tre trinn. Totalt 120 enheter.
Nybygg av boligområde i Alta
Formålet med planleggingen er å tilrettelegge for fradeling av 15 eller 16 nye eneboligtomter i Romsdalveien, Tverrelvdalen. Gnr/bnr 35/56, 44, 34/251, 35/34.
Nybygg av leilighetsbygg i Alta
12-16 leiligheter. Gnr/bnr 31/484, 504, 6.
Nybygg av frittliggende småhusbebyggelse i Alta
Gnr/bnr. 38/960, 38/961 og 38/962. Endring av detaljregulering for Skogheim boligområde. Felt BKS5-BKS7 endres fra konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus) til BFS17-19 frittliggende småhusbebyggelse (eneboligtomter). Det reguleres inn 13 nye eneboligtomter: BFS17: 5 nye eneboligtomter (T43-47) BFS18: 4 nye eneboligtomter (T48-51) BFS19: 4 nye eneboligtomter (T52-55)
Nybygg av leiligheter i Alta
Pulttak med ca 5-10 graders vinkel. BYA Carport/sportsbod 260 m2., parkering på bakkeplan 216 m2.
Nybygg av omsorgsboliger for unge i Alta kommune
Gnr./Bnr. 29/47, 29/1. Bolig modell enligt Foyer botillbud modellen. 10-12 boliger.
Etablering av boliger i Alta, trinn 1
90-110 boenheter totalt.
Nybygg av eneboliger i Alta
Gnr/bnr. 26/1, 26/9 og 26/375. Ca 10 daa.
Nybygg av tremannsbolig i Alta kommune
Bolig: 224.9 kvm. Carport: 90.5 kvm.
Nybygg av boliger i Alta
Gnr/bnr 39/48, 124.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.