Alle planlagte boligprosjekter i Lebesby

Nybygg av boliger i Lebesby
33 daa. Det foreslås 11 boligtomter i planområdet. Tomtene varierer i størrelse fra 1544 – 3543 m2. Bestemmelsene åpner for ulike typer boliger – eneboliger, tomannsboliger og rekkehus/flermannsboliger med inntil 4 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av boliger i Kjøllefjord, Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.
Nybygg av boliger i Lebesby kommune
Det er utabeidet et forenklet skisseprosjekt, basert på at det kan leveres i moduler , som elementproduksjon og ev. ved produksjon på gitt eiendom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.