Alle planlagte boligprosjekter i Båtsfjord

Etablering av boligområde i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av beredskapsgarasje i Båtsfjord
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.