Alle planlagte boligprosjekter i Porsanger - Porsángu - Porsanki

Ombygg til leiligheter, utvidelse/utbedring campingarealer mm i Olderfjord
Planlagt bebyggelse omfatter utvidelse av campingplass og utleievirksomhet i tillegg til eksisterende bebyggelse. Planlagt utvidelse av campingplass gjelder på eiendom 4/14 og ny utleievirksomhet i tidligere skole og barnehagebygg (eiendom 4/147, 4/118 og 4/162). Renovering av eksisterende bygg til 2 leiligheter. Utbedring campingarealer. Nybygg av overnattingsbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.