Alle planlagte boligprosjekter i Hammerfest - Hámmerfeasta

Nybygg av eneboliger og rekkehus i Akkarfjord, Hammerfest
Formålet med planen er å tilrettelegge for industri/næring og boliger. Utgangspunktet er at boligene lokaliseres på Sørsiden av Strømsnes og i Akkarfjordområdet.
Nybygg av blokkbebyggelse, parkering og uteområde i Hammerfest kommune
Området består av eiendommene 23/187, 23/301, 23/377, 23/188 som eies av tiltakshaver (Sentrumsgården Alta). BAR Eiendom AS handler etter fullmakt fra grunneieren. ca. 50 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i Hammerfest
16 - 18 byggmåneder.
Nybygg av boligområde i Hammerfest
16 eneboliger og 11 tomannsboliger. BRAS enebolig: ca. 205,0m2. BRAS tomannsbolig: ca. 160,0m2. Total BRAS: 16x205,0m2 + 22x160,0m2=3 280,0m2 + 3 520,0m2 = 6 800,0m2. Alle Hus får en ekstra boenhet (ca.35m2.
Nybygg av boligområde i Langesund
Eksisterende infrastruktur skal forsterke/utbedres. Planområdet har totalareal på 64,2 dekar.
Fortetting av boligfelt i Hammerfest kommune
10-14 eneboligtomter. Ca. 11 daa. Området ligger oppå et platå sammen med den eksisterende boligbebyggelsen, med en bakkekant ned mot vannet, hvor turløyper går. Området forutsettes benyttet til eneboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.