Alle planlagte byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (3)
Drangedal (7)
Fyresdal (9)
Hjartdal (7)
Kragerø (31)
Kviteseid (13)
Nissedal (4)
Nome (8)
Notodden (23)
Porsgrunn (17)
Seljord (2)
Siljan (20)
Skien (27)
Tinn (4)
Tokke (17)
Vinje (27)
Nybygg av kontor- og næring på Moheim i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av solkraftverk i Nissedal kommune
Berlifoss solkraftverk er delt opp i 12 delområder. Tot ca. 80-100 MWp. 1200 mål. Tidslinje: 2024: Søknad NVE Q1-Q2: Innsending av melding Q2-Q3: Konsekvensutredning Q4: Konsesjonssøknad 2025: Behandling og prosjektering Konsesjonssøknad høring og behandling Konsesjon Teknisk detaljprosjektering 2026-2027: Bygging Miljø-, transport-, og arealplan, høring og godkjenning Bestilling og levering av utstyr Bygging 2028: Driftsettelse
Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Nybygg av terrasseleiligheter i Bøle, Skien
Infrastruktur på separat prosjekt.
Spenningsoppgradering av kraftledning mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg
Ny 420 kV ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV ledning i Grenlandsområdet.
Nybygg av instutusjonsplasser i Kragerø
Det er behov for å bygge ut 45 nye institusjonsplasser som en følge av et betydelig antall eldre over 80 år.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av leiligheter i Seljord
Gnr/bnr: 44/17 og 45/58.
Etablering av boliger i Nome kommune
Delvis byggeklare tomter.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Nybygg av museum i Vinje
Samlokalisering av Dyre Vaa-samlingen og Skinnarlandsamlingen.
Nybygg av høydebasseng i Kragerø
Fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Ca 1000-1500 m.
Etablering av ny portal langs Fylkesveg 3320 i Nome
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg sør
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg nord
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Omlegging av veg på Rv 9 Hjalmamuten i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype is, snø, steinsprang. Prioriteringstall 2,36.
Ombygg til legesenter i Bamble kommune
Bamble kommune skal etablere et nytt legesenter. Kommunestyret har vedtatt to alternativer det skal konkurreres på. Ombygging av den gamle avlastningsboligen på Rugtved og leie lokaler på Rugtvedt. Kommunen vil ha et legesenter for fire leger, med mulighet for utvidelse til seks.
Rehabilitering av kirke i Kragerø
Fra økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.