Alle planlagte byggeprosjekter i Notodden

Nybygg av hytter i Notodden
20-30 hyttetomter.
Riving og nybygg av storhandel i Notodden
Prosjektet består i å rive eksisterende bygg på 1900m2 og etablering av 4300m2 for handel og varemottak.
Etablering av miljøgate i Notodden etappe 4
Sanering av Storgata fra Ernst & Young til Posten med O.H. Holtas gate til Telegata og videreføring gangveg fra Storgata ned Tormod Knutsens gate til Linna.
Etablering av mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg
Mørk fiber mellom Bane NORs telehytte på Notodden og Bane NORs telerom på Kongsberg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.