Alle planlagte byggeprosjekter i Nissedal

Nybygg av solkraftverk i Nissedal kommune
Berlifoss solkraftverk er delt opp i 12 delområder. Tot ca. 80-100 MWp. 1200 mål. Tidslinje: 2024: Søknad NVE Q1-Q2: Innsending av melding Q2-Q3: Konsekvensutredning Q4: Konsesjonssøknad 2025: Behandling og prosjektering Konsesjonssøknad høring og behandling Konsesjon Teknisk detaljprosjektering 2026-2027: Bygging Miljø-, transport-, og arealplan, høring og godkjenning Bestilling og levering av utstyr Bygging 2028: Driftsettelse

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.