Alle planlagte byggeprosjekter i Kviteseid

Nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.
Overbygg på Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesund i Kviteseid
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Snøskred.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg nord
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av portal langs Fylkesveg 3324 (tidligere fv. 304) Fjågesundtunnelen påhugg sør
Prioriteringskategori middels på skredsikringsplan Region sør. Is.
Etablering av infrastruktur for nybygg av bustadområde i Kviteseid
Totalt 20 tomter, hvor 5 tomter er byggeklare og 15 mangler infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.