Alle planlagte byggeprosjekter i Midt-Telemark

Oppgradering av Fylkesveg 3330 i Midt Telemark
Stabilisering av bærelag og asfalt
Etablering av nye energibrønner med tilhørende varmepumpe ved Universitetet i Sørøst-Norge, Campus Bø
Ved USN Campus Bø, skal eksisterende energitilførsel fra fjernvarme, erstattes med nye energibrønner med tilhørende varmepumpe. Det er beregnet behov for 36 brønner og en varmepumpe som skal ha en ytelse på 270 kW. Fjernvarmen skal kun benyttes videre spisslast. I varmesentralen skal det meste av rør og teknisk utstyr, erstattes med nytt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.