Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Nybygg av kontor m.m. i Kongsvinger
BREEAM-NOR v6.0 –klassifisering: excellent.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A.
Nybygg av hytter i Lenningen
I løpet av 2023 starter utbygging på Lenningen i Valdres. Her ligger tomtene på ca. 1000 m.o.h.
Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Nybygg av barneskole på Flisa
Passivhus. Svanemerking som miljøkrav. Den nye skolen skal dimensjoneres for alle elevene i Åsnes kommune for trinn 1 - 7 som utgjør ca 450 elever (2021). Antallet elver er svakt synkende. Nye Åsnes barneskole ønskes bygd så miljøvennlig og kostnadseffektivt som mulig. Miljøambisjoner: Passivhus, blått tak, solceller, massivtre, fjernvarmetilknytning, lokal klimatilpassing, avfallshåndtering og gjenvinning, svanemerket bygg, livsløpskostnader.
Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik, trinn 2
150 boliger med et samlet boligareal på 12.600 kvadratmeter. Næringsarealer skal utgjøre om lag 1000 kvadratmeter, og det skal være nærmere 220 parkeringsplasser.
Nybygg av kontorbygg i Rena Leir i Åmot
Det skal oppføres et nytt kontorbygg på ca. 3000 m2 BTA. Bygningen skal ha ca. 135 kontorarbeidsplasser i cellekontorer og teamkontorer. Bygget skal oppføres på militært område, inne i Rena Leir. Kontorbygget er planlagt med en hovedfløy i tre etasjer og kjeller, i tillegg til en sidefløy i en etasje. Hovedfløyen inneholder 3 like etasjer med kontorarbeidsplasser, sidefløyen inneholder hovedinngang og møteromsavdeling. I kjeller er det forutsatt ulike lager i tillegg til tekniske rom. Bygget er planlagt i tråd med «visuell profil» for Rena Leir, med blant annet utvendig kledning av trepanel. Tomten er i dag et skogsområde. I tillegg til oppføring av kontorbygget vil arbeidene inkludere utomhusarbeider med blant annet tilkomstvei, parkering og gangvei, samt utendørs fremføring av teknisk infrastruktur.
Nybygg av hytteområde i Hov
Gnr/bnr: 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94. 70-80 mindre hytter.
Nybygg av fjellandsby rundt Rondablikk hotell i Nord-Fron
Ovenfor hotellet reguleres branntomten, samt at men skal se på mulighetene for mindre leilighetsbygg i den østre delen av planområdet. Gnr/bnr: 309/28, 309/33, 383/64, 309/7, 383/5, 383/662, 383/54, 383/73 og 383/11.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Nybygg av hytter i Dombås
25 tomter til salg.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Ny- alternativt ombygg av legesenter i Løten sentrum
Leie av lokaler til Bristol- og Løten legesenter. Leieforholdet løper i 20 år fra overtagelse av leieobjektet. Leietaker kan kun si opp avtalen i leieperioden ved vesentlig mislighold fra utleiers side.
Nybygg av næringsbygg i Lom
Gnr/bnr: 70/323 mfl.
Nybygg av hytter i Søndre Land
Ca 60 daa. 14 tomter gjenstår
Nybygg av fritidsboligområde i Kvitfjell, Fåvang, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt skal det bygges ca. 150 hytter i området fordelt på 3 byggetrinn, 90 hytter i trinn 1.
Nybygg av hytter i Åsnes
Privat grunneier
Utvidelse av kalkverk i Vestre Toten
Gnr/bnr: 88/1, 9/31/32/41/42 og 57.
Etablering av ny tannklinikk i Alvdal kommune
Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass innenfor byggegjerdet. Bæresystemet blir i sin helhet i massivtre, alle yttervegger samt vegger langs tall-aksene er bærende. I tillegg blir det en plate av massivtre som bærende takkonstruksjon. Bygget blir i en etasje, det etableres vei, gangfelt og 2 parkeringsplasser for handicappede.
Riving, nybygg eller rehabilitering av fritidsboliger i Skei
Gnr/bnr: 201/2, 201/64, 65, 66, 67, 68 og 69. Planområde: 12,7 daa. Det står i dag 4 fritidsboliger på tomten. Utbyggere kan enten velge å rehabilitere fritidsboligene, rive og bygge ny bolig eller bygge ny bolig på eksisterende grunnmur.
Etablering av mellombygg mellom verksted og eksisterende bygg samt noe ombygg av eksisterende bygg m.m. i Sør-Odal kommune
Nytt mellombygg mellom nytt (2022) verksted og eksisterende bygg, noe omgjøring av eksisterende bygg, samt opsjon på ny vaskeplass på GIRs anlegg på Hernesmoen. Det nye mellombygget skal i hovedsak inneholde spiserom/møterom, garderobe, dusjer og WC og inngang/kommunikasjonsvei utenifra og inn til mellombygg og nye verkstedhallen. Tilbudet skal også inneholde noe omgjøring av eksisterende bygg frem til eksisterende verksteddel.
Nybygg av leirduebane i Mo
Gnr. 52, bnr. 25, fnr. 2 og del av gnr. 52, bnr. 25.
Etablering av 1-avdelings modulbarnehage i Nordre Land kommune
Ny avdeling skal huse 30 barn og 5 ansatte. Barnehagelokalene skal plasseres ved siden av dagens eksisterende barnehage

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.