Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Innlandet fylke

Etablering av datasenter på Heggvin næringspark i Hamar
Ca. 300 daa. Datasenteranlegget ligger i Heggevik Næringspark i Hamar og Løten kommuner. Fem bygg der hvert bygg har et fotavtrykk på cirka 4.200 kvadratmeter.
Nybygg av næringsbygg i Gjøvik, trinn 2 og 3
Stasjonsområdet. Prosjektet skal sertifiseres som Very Good etter Breeam-Nor v6.0, samt ha energimerke A. Parkgata 8-12. Gnr/bnr: 67/1500, 67/1501, 67/1078 og 67/700.
Nybygg av hytter og leilighetsbygg for fritidsleiligheter på Savalen i Tynset
Gnr/bnr: 112/221, 203/14 og 112/9. Etablering av 31 frittliggende fritidsboliger og 2 leilighetsbygg.
Nybygg av skipark i Sagstua
Gnr/bnr: 11/4, 11/7, 11/11 og 11/12. Skianlegg både for vinter- og sommeraktiviteter. Trinnvis utbygging. Gjennomførelsetid: 2-3 år.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter. Gnr/bnr: 34/3, 12.
Nybygg av barneskole i Sør-Fron kommune
Skolen skal romme 1.-10. trinn for 320 elever.
Utvikling av sentrum i Ringebu kommune
Formålet med planarbeidet er legge til rette for videre utvikling av et klimavennlig og attraktivt Vålebru og slik styrke Ringebu sentrum som handelssted, bosted, møtested og arrangementsarena. Kunnskapsgrunnlag og rammer for planen skal i tillegg til det som inngår i en formell planprosess, fremskaffes gjennom analysearbeid og medvirkningsprosesser som inngår i stedsutviklingsprosjektet Vålebru inn i framtida.
Nybygg av kontor og forretning i Nord-Aurdal
Gnr/bnr: 85/105, 85/404, 85/412, 85/3 og 85/232.
Nybygg av hytter i Lillehammer
Ca 20-30 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger i Vaset
Planområdet er 61 daa og ligg inni alpinbakkane på Vaset. Planen legg til rette for 31 nye og 7 eksisterande tomter for fritidsbustader. Planen opnar for at kortidsutleige av fritidsbustadene er tillate.
Nybygg av hytter i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.
Nybygg av hytter på Tyin Vang kommune
Gnr/bnr: 4/3, 5/2, 5/3, 5,4, 5/49, 2/6, 6/4, 2/270 og 9002/19
Nybygg av barnehage på Leira i Valdres
Oppfylling av tomt på separat prosjekt.
Nybygg av fritidsboligområde i Osen
40 fritidsboligtomter totalt, 18 tomter er bebygde.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Etnedal
Grunneier: Ulf Tonerud. 10-15 hytter.
Nybygg av dagligvarubutikk på Elisenfoss på Skreia
Leveranse og montasje av trapper og rekkverk: Safe Exit AS, kontaktperson: Fredrik Olsen.
Nybygg av flerbrukshall i Vestre-Toten
Gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18. Styrkerom ca 140-150 kvm. Riving av 50 m gjerde.
Nybygg av hytter i Kvikneskogen
Ca. 490 daa. Privat grunneier. Gnr/bnr: 139/1, 139/1/1, 139/4 mfl.
Nybygg av fotballbane i Vestre-Toten
gnr./bnr. 147/18, del av 147/2 og del av 200/18.
Nybygg av skiheiser i Trysil
Planen omfatter 3 nye heiser, hvorav en stolheis/gondol og to slepheiser, samt tilhørende nye nedfarter til Eventyr-området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.