Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lillehammer

Etablering av modulbygg for yrkessjåfører, Lurhaugen
Modulbygg som skal benyttes til hvile- og pauserom for inntil 12 sjåfører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.