Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gausdal

Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Riving, nybygg eller rehabilitering av fritidsboliger i Skei
Gnr/bnr: 201/2, 201/64, 65, 66, 67, 68 og 69. Planområde: 12,7 daa. Det står i dag 4 fritidsboliger på tomten. Utbyggere kan enten velge å rehabilitere fritidsboligene, rive og bygge ny bolig eller bygge ny bolig på eksisterende grunnmur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.