Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gausdal

Nybygg av dagligvarebutikk og eventuelt kontor/boliger i 2. etasje på Follebu i Gausdal
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny og større dagligvarebutikk i Follebu sentrum. Det skal etableres boliger i 2. etasje over butikkarealet. Ved bygging i 3 etasjer åpner planbestemmelsene også for kontor/tjenesteyting i kombinasjon med boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.