Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vang

Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
Nybygg av kafebygg ved fjellterminal ved nasjonal turistveg på Valdresflye
Oppdragsgiver har utarbeidet plan for å erstatte eksisterende kafébygg på fjellterminalen Gjende med nytt bygg. Gjende er utgangspunkt for blant annet fotturen over Besseggen.
Nybygg av servicebygg for kirkene i Øye i Vang i Valdres
Det skal bygges nytt servicebygg for kirkene i Øye i Vang i Valdres. Underetasjen skal inneholde teknisk rom for brannslukningsanlegg for kirkene og tekniske installasjoner i bygget, teknisk rom ventilasjon, samt lagerrom. 1. etasje skal romme toalettanlegg og utstillingsareal med salgsområde. Grunnflaten på bygget er 84m2 pr. plan + takoverbygg og inngangsparti. Bygget skal ferdigstilles utvendig. Innvendig skal underetasjen ferdigstilles. I 1. etasje skal yttervegger og yttertak isoleres, dampsperre monteres, lektes inn og isoleres. Gulv støpes og slipes. Vinduer og ytterdører settes inn, fuges, tettes og gjøres ferdig på utsiden. Videre arbeider innvendig i 1. etasje skal utføres av kommunens egne folk. Det er egne entrepriser for grunnarbeider og tekniske fag. Disse fagene skal koordineres av bygningsentreprenør. I tillegg er det en del bygningsmessige arbeider for de tekniske fag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.