Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Alvdal

Etablering av ny tannklinikk i Alvdal kommune
Prosjektet skal gjennomføres som fossilfri byggeplass innenfor byggegjerdet. Bæresystemet blir i sin helhet i massivtre, alle yttervegger samt vegger langs tall-aksene er bærende. I tillegg blir det en plate av massivtre som bærende takkonstruksjon. Bygget blir i en etasje, det etableres vei, gangfelt og 2 parkeringsplasser for handicappede.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.