Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Elverum

Nybygg av hamburgerrestaurant i Elverum
Byggetid er 11-13 veckor.
Etablering av ny standplass i Ulvådalen i Elverum
Ny standplass med skyteavstand 40 km for artilleri er planlagt rett nord for RV 25 i området Ulvåkjølen-Flishøgda.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.