Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Agder fylke

Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.
Ombygg til boliger i Vennesla
Ombygg fra behandlings-/ aldershjem til boligformål. Anslagsvis 8-10 boenheter.
Opprusting av Fedaheimen i Kvinesdal
11 miljoner for utvendige og innvendige arbeider.
Enøk-tiltak på kommunale bygg i Hægebostad kommune, 2022
Følgende ENØK-tiltak er aktuelle å gjennomføre: - Eiken Bu- og Omsorgssenter (EBO): Skifte/utbedring av varmepumpe, oppgradering av to av dagens ventilasjonsanlegg, nye undersentral mot eksisterende SD-anlegg Desigo CC eller nytt SD-anlegg mv. - Helse og sosialsenteret: Nytt ventilasjonsanlegg med kjølebatteri, vannbåren varme, nytt komplett SD-Anlegg mv. - Eiken barnehage: Oppgradering eksisterende ventilasjonsanlegg og oppgradering av skjemategninger i eksisterende SD-anlegg Desigo CC. - Kollemo skole: Oppgradering/optimalisering av ventilasjon for garderober til svømmehall.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.