Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Vennesla

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vennesla som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Etablering av heis på kommunale leiligheter i Kristiansand kommune
Kristian IV gate 93 består av en 11-etasjer høy blokk. I blokken er det til sammen 46 kommunale leiligheter. Brannrådgiver har tidligere vurdert bygget, og har konkludert med at det er behov for brannmannsheis i bygget. Bygget har kun 1 eksisterende heis, og det bor beboere med nedsatt førlighet. Kort montasjetid av ny heis er derfor en høy prioritet. I tillegg til montasje av ny heis, skal det bygges ny sluse ved hver inngang til heis fra kjeller til 11. etasje. Sluse er ikke en del av denne forespørselen.
Enøk-tiltak på kommunale bygg i Hægebostad kommune, 2022
Følgende ENØK-tiltak er aktuelle å gjennomføre: - Eiken Bu- og Omsorgssenter (EBO): Skifte/utbedring av varmepumpe, oppgradering av to av dagens ventilasjonsanlegg, nye undersentral mot eksisterende SD-anlegg Desigo CC eller nytt SD-anlegg mv. - Helse og sosialsenteret: Nytt ventilasjonsanlegg med kjølebatteri, vannbåren varme, nytt komplett SD-Anlegg mv. - Eiken barnehage: Oppgradering eksisterende ventilasjonsanlegg og oppgradering av skjemategninger i eksisterende SD-anlegg Desigo CC. - Kollemo skole: Oppgradering/optimalisering av ventilasjon for garderober til svømmehall.

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.