Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Kristiansand

Etablering av solceller på kommunale formålsbygg samt etablering av batteribank i Kristiansand kommune
Solcelleanlegg på 8 bygg. I tillegg skal det leveres et batterisystem med kapasitet på 30 kWh på et av byggene. Byggene hvor det er planlagt å installere solcelleanlegg i 2023: - Presteheia omsorgssenter. - Bispegra omsorgssenter. - Vågdbygdtunet sykehjem. - Straitunet omsorgssenter. - Hovedbygg Ingeniørvesenet. - Fagerholt skole. - Søgne omsorgssenter. - Valhalla omsorgssenter.
Etablering av socelleanlegg på leilighetsbygg i Kristiansand
Adresse: Torridalsveien 76B, 76C, 76D, 76E og 76F.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.