Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg på boliger i Sirdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Sirdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Lillesand
Ombygg for hjemmesykepleien. Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Enøk-tiltak på kommunale bygg i Hægebostad kommune, 2022
Følgende ENØK-tiltak er aktuelle å gjennomføre: - Eiken Bu- og Omsorgssenter (EBO): Skifte/utbedring av varmepumpe, oppgradering av to av dagens ventilasjonsanlegg, nye undersentral mot eksisterende SD-anlegg Desigo CC eller nytt SD-anlegg mv. - Helse og sosialsenteret: Nytt ventilasjonsanlegg med kjølebatteri, vannbåren varme, nytt komplett SD-Anlegg mv. - Eiken barnehage: Oppgradering eksisterende ventilasjonsanlegg og oppgradering av skjemategninger i eksisterende SD-anlegg Desigo CC. - Kollemo skole: Oppgradering/optimalisering av ventilasjon for garderober til svømmehall.
Etablering av studenthus i Kristiansand sentrum
Velferdstinget i Agder (VT) og Studentorganisasjon i Agder (STA) er med for å sikre at et mulig studenthus blir attraktivt for studenter å ta i bruk. I underetasje og 1. etasje planlegges et studenthus. I 2-4 etasje skal det være et digitalt innovasjonshus.

Se andre prosjekter i Agder fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.