Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (5)
Gjesdal (0)
Haugesund (2)
(0)
Karmøy (5)
Klepp (1)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (0)
Sandnes (6)
Sauda (2)
Sokndal (0)
Sola (2)
Stavanger (35)
Strand (0)
Suldal (3)
Time (0)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg og rehabilitering av undervisningslokaler i Haugesund
Totalentreprenør har opsjon for rehabilitering.
Nybygg av fritidsbustader med tilhørende grøntareal i Sauda kommune
Grunnentreprenør: Lasse Løland. Tomtene er fordelt på delområder med hver sin adkomstveg.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, I5
3102,6 m2 tomt. På denne eiendommen er det et leieforhold (rubbhall).
Nybygg av barnehage i Røyneberg
7 avd. Barnehagen åpner for inntil 150 barn. Barnehagebygget skal etableres på inntil 1300 m2 BYA og 2200 m2 BRA
Nybygg av leilighetshotell i Stavanger
Foremålet med planen er å legge til rette for næringsbebyggelse i form av enten leilighetshotell eller kontor.
Tilbygg av hyttegrend i Saudasjøen
Gnr/bnr: 14/1. 6 og 8/5.
Nybygg av hotell og kontorbygg i Stavanger
Gnr/bnr: 52/51, 55/770, 55/1499 og 55/1501 og en mindre del av 55/768.
Nybygg av fritidsboliger i Egersund
Gnr/bnr: 7/689, 7/688, 7/95, deler av 7/30 og 7/11. Planområde: 30,5 daa.
Nybygg av fritidsboliger i Hellvik
Gnr/bnr: 60/36 mfl. 10 nye fritidsboliger i tilknytning til omr. HF40.
Utvidelse av ungdomssenter i Sandnes
Planforslaget inneholder: Ny hovedbygning, utvidelse av internat, nybygg av brygge, nybygg av gapahuk, VA-anlegg og nytt pumpehus.
Nybygg av aktivitetspark vest for Klepp rådhus i Klepp kommune
Aktivitetsparken skal etableres i Kleppe sentrum ca. 100 m vest for Klepp rådhus.
Etablering av modulskole i forbindelse med oppgradering av Sandnes barneskole i Sandnes
Modulskolen skal det være plass til ca. 160 elever fordelt på 8 klasserom, ca. 28 ansatte og alle fasiliteter. Det ene klasserommet bør ha et kjøkken for muligheten til SFO
Fortetting av hytteområde i Randøy, Hjelmeland
Gnr/bnr 92/4-5, 92/25, 92/26, 92/27, 92/19 og 92/30, Sandanger, 4130 Hjelmeland.
Tilbygg av barnehage i Stavanger
Egen personalinngang med garderober, og HWC med dusj. Adkomst til fellesrom og kjøkken fasiliteter. Dette arealet kan tilpasses i størrelse etter ønske og behov. Tilbygg lagt på lavere nivå. Adkomst til øvre del med trapp og løfteplattform. Nytt arbeidsrom i 2.etg.
Oppgradering av uteområde ved barnehage i Karmøy kommune
Universell utforming, nye lekeapparater, overvannshåndtering, gjerde, port, sti til lekeapparater/grillhytte.
Etablering av ny tursti på Garaneset i Suldal kommune
Etablering av ca. 314 m med tursti langs Suldalslågen, for å binda eksisterande turstier i området.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.