Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (1)
Eigersund (4)
Gjesdal (0)
Haugesund (10)
(2)
Karmøy (2)
Klepp (4)
Kvitsøy (1)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (7)
Sauda (1)
Sokndal (2)
Sola (8)
Stavanger (19)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (2)
Tysvær (3)
Utsira (0)
Utvikling av tomt i Haugesund kommune
Kommunen planlegger å selge tomt: BS1, BS2 og BKB2.
Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av barneskole og idrettshall på Kleppe
BREEM: Very good og nullenergi bygg. Barneskole til 350 elever.
Nybygg av bydelssenter i Madla bydel, Hafrsfjord
Gnr.38, bnr.389/502/451/932/3644/150/473/1421/1619. 3-6 etasjer.
Nybygg av kontor-/næringsbygg i Smedasundet
Gnr/bnr: 40/11, 40/10, 40/1070, 40/95 mfl.
Rehabilitering, riving og nytt midtbygg ved ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. BREEAM «very good».
Nybygg av kontor og verkstedbygg i Egersund
30 mål tomt. Gnr: 8 bnr. 280/431
Nybygg av ungdomsskole i Karmøy
GNR/BNR: 5/7, 154, 157 m.fl. To parallelle-klasser og maks. 180 elever.
Nybygg av hotell ved Sogndalstrand i Sokndal
Soknadal Kommune eier en tomt på 10 da, som er regulert til hotell. Eiendommen ligger ca. 500 meter fra den fredete bebyggelsen på Sogndalsstrand. Eiendommen grenser til Lakseelva Sokna. En stor parkeringsplass er bygd ved tomten.
Nybygg av idrettshall i Sandnes
Solavskjerming: Atum.
Nybygg av sentrumsbarnehage i Haugesund
Haugesund kommune skal samlokalisere Sankt Olav barnehage og Hemmingstad barnehage til en ny sentrumsbarnehage i Haugesund. Den nye barnehagen skal lokaliseres på tomt det Sankt Olav barnehage ligger i dag. Dagens tomteutstrekning vil bli revidert på bakgrunn av pågående reguleringssak vedrørende ny broforbindelse, omlegging av veier, etablering av gang- og sykkelvel, samt oppkjøp og sanering av to nærliggende eneboliger. Ny sentrumsbarnehage i Haugesund skal inneholde 5 avdelinger med plass til i underkant av 100 barn. Alle avdelingene skal i prinsippet kunne brukes av barn over 3 år, men to av avdelingene skal særlig tilpasses de yngste barna.
Opp- og nedrigging, samt drift og leie av kontorrigg i forbindelse med E39 Rogfast på Kvitsøy
Kontorriggen skal leveres etter kravspesifikasjon som er vedlagt konkurransegrunnlaget. Boligriggen skal stå i minimum 10 år etter frist for ferdigstillelse, med opsjon på 12+12 måneder med drift og leie.
Etablering av nytt garasje ved sykehjem i Stavanger kommune
Bygging av ny garasje for 2 minibuss på eksisterende parkeringsanlegg knyttet til Stokka sykehjem.
Etablering av servicebygg og storhytte på rasteplass ved Madland havn i Varhaug
Mursteinene skal brukes til forblending av fasaden på servicebygg som skal etableres på Madland havn rasteplass.
Nybygg av carport ved brannstasjon i Sauda
Carport for 4 komm.biler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.