Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av hotell i Sandnes
Mellom fire og su etasjer. 250 hotellrom.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse. Gnr/bnr: 111/299, 773
Nybygg av barnehage i Sandnes
Prosjekt fra kommunedirektørens forslag til Handlings- og økonomiplan 2023-2026.
Etablering av administrasjonsbygg ved gjenvinningsstasjon i Sandnes kommune
Det er behov for forbedring mht garderober/dusj, tørkeplass for klær, møterom og spiserom, samt flere kontorplasser. Kontraktsperiode leie: 8 år + eventuelt opsjoner 2+2 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.