Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sandnes

Nybygg av klubbhus i Sandnes
Maks 1000 m2 BYA.
Etablering av modulskole i forbindelse med oppgradering av Sandnes barneskole i Sandnes
Modulskolen skal det være plass til ca. 160 elever fordelt på 8 klasserom, ca. 28 ansatte og alle fasiliteter. Det ene klasserommet bør ha et kjøkken for muligheten til SFO
Nybygg av sjøhus i Hommersåk
Gjenoppbygging av sjøhus etter brann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.