Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sola

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Sola som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Oppgradering av torg i Karmøy kommune
Torget i Skudeneshavn skal oppgraderes. Oppgraderingen dreier seg dels om å forsterke de kvaliteter torget allerede har i dag, i form av åpenheten og den sjønære beliggenheten, dels om å rydde opp i den trafikale situasjonen. Samtidig skal torget tilføres nytt innhold og nye kvaliteter for å oppleves som en inviterende og attraktiv møteplass i Skudeneshavn. Det eksisterende torget består av arealer med belegningsstein av betong og asfalterte arealer mellom både nærings- og boligbebyggelse midt i Skudeneshavn sentrum. Denne kontrakten omhandler utskiftning av overflate inkl. øvre lag av masse, etablering og tilpasning av overvannshåndtering, etablering av arealer til lek og rekreasjon, samt tilkomst for utrykningskjøretøy og varelevering. Det er også beskrevet noen opsjoner, den største av disse er parsell av Kirkeveien samt et område øst for Kirkeveien.
Nybygg av skatebane i Hillevåg bydel, Stavanger
Prosjekt fra Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

Se andre prosjekter i Rogaland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.