Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Sola

Nybygg av svømmehall i Sola kommune
Stålbasseng. Totalentreprisekostnad: 274.4 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.