Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stavanger

Nybygg av hotell, kafè og butikk i Storhaug bydel, Stavanger
Gnr/bnr: 52/129, 52/489, 52/487, 52/485 og 52/484.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av bydelssenter i Madla bydel, Hafrsfjord
Gnr.38, bnr.389/502/451/932/3644/150/473/1421/1619. 3-6 etasjer.
Rehabilitering, riving og nytt midtbygg ved ungdomsskole i Stavanger
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. BREEAM «very good».
Etablering av nytt garasje ved sykehjem i Stavanger kommune
Bygging av ny garasje for 2 minibuss på eksisterende parkeringsanlegg knyttet til Stokka sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.