Aktuelle nybygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hjelmeland

Nybygg av fritidsboliger i Hjelmeland
6-7 nye fritidsboliger.
Fortetting av hytteområde i Randøy, Hjelmeland
Gnr/bnr 92/4-5, 92/25, 92/26, 92/27, 92/19 og 92/30, Sandanger, 4130 Hjelmeland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.