Aktuelle nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (1)
Bodø (2)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (0)
Evenes (2)
Fauske (5)
Flakstad (1)
Grane (0)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (2)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (3)
Lødingen (0)
Meløy (0)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (2)
Sortland (3)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (6)
Øksnes (2)
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Nybygg av boliger og forettningsbygg i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca.48 daa.
Nybygg av leiligheter i Svolvær
Gnr/bnr: 18/26 og 18/259. 4-5 etasjer.
Nybygg av boliger med teknisk infrastruktur mellom Furnes og Furnesstranda i Valnesfjord
66,7 daa. Gnr. 76, Bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
22 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Øksnes kommune
Prosjektet Botun omfatter bygging av 22-24 nye boliger som er tenkt sammensatt i enheter med 4 til 5 leiligheter i hver enhet. Totalt er det beregnet et brutto areal på ca. 16 000 m2, og et bebygd areal på ca. 2500 m2. Denne boligmassen må sees på som en kombinasjon mellom 1-manns, 2-manns og 4-6 manns boliger. Personalfunksjoner må ivaretas i de boliger der man har 4-6 boliger under felles tak.
Nybygg av boliger og arbeidssted for kunstnere mm i Lofoten
Flakstadveien 305 (strandsiden) og Flakstadveien 306 (fjellsiden).
Nybygg av boliger i kjede alternativt rekkehus i Narvik
Gnr/bnr: 46/251, 300, 531, 470 og 10.
Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.
Nybygg av boliger for unge utviklingshemmede i Mosjøen
Boligene planlegges med heldøgns bemanning.
Etablering av boliger utenfor basen i Evenes
Forsvarsbygg skal etablere en porteføljer av boliger med korttidsleie og langtidsleie for ansatte ved Evenes flystasjon.
Nybygg av bofellesskap for ungdommer med funksjonshemming i bydelen Tverlandet i Bodø Kommune
Nybygg av bofellesskap for seks stykk ungdommer. Bofellesskapet skal inkludere boenheter, fellesareal og personalfasiliteter. Bygget skal BREEAM-sertifiseres til nivå Good. Ca. 500-600 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Mo i Rana
Nye omsorgsboliger skal bygges i Toranesgata ved siden av den eksisterende omsorgsbolig (Toranesgata 69). Bygget er planlagt som 2-etasjes bygning med samme atkomsten som de eksisterende omsorgsboliger. Ferdig bygning skal fremstå med en tydelig miljøprofil; - Redusert energiforbruk og klimagassutslipp under utførelse og driftsfase - Et robust bygg med lang levetid - Bygg med miljøvennlig materialbruk og godt inneklimaBygget skal bygges etter passivhusstandard og skal ha energiklasse A.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.
Riving og nybygg av garasje i Bindal kommune
Riving av eksisterende garasjebygg og bygging av nytt lager/garasjebygg for kommunens tekniske uteseksjon.
Kommunedelplan for Konsvikosen i Lurøy kommune
Forrige kommunedelplan for Konsvikosen ble utarbeidet i 2003 og er utdatert. Det er behov for areal for nye boliger. Det er også behov for mer næringsareal. Plankartet må også oppdateres med endringer som har skjedd siden 2003. Man må også kartlegge funksjonell strandsone og sette forbudsgrense mot sjø i hht til krav i den nye plan og bygningsloven. Plangrenser foreslås utvidet slik at planen omfatter Skolvatnet, areal på begge sider av Nordmyrveien og Salaveien samt hele Konsvik Breivika til og med Småskogan.
Oppføring av carporter ved omsorgsboliger i Saltdal kommune
I oppdraget innebærer det at eksisterende masser i bygeområdet ca. 175m2 fjernes og erstattes med telesikre masser med ett topplag. Graving for fundamentering av kjegler ca. 0,5-0,7meter. Masser som brukes for tilbake fylling skal tilfredsstille kravene for vei og parkering. Montering av prefabrikert carport levert av Weland AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.