Aktuelle nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (0)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (4)
Brønnøy (1)
(0)
Dønna (0)
Evenes (1)
Fauske (1)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (1)
Hamarøy (1)
Hemnes (9)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (1)
Lødingen (0)
Meløy (1)
Moskenes (0)
Narvik (5)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (0)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (1)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (1)
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana, trinn 1
I nærheten av Mo sentrum. I samarbeid med Pioneer Property Group.
Riving og nybygg av studentboliger i Bodø
Gnr/bnr: 42/ 345, 346, 354, 355.
Nybygg av rekkehus på Sortland, Øvre Myrland
Planområdet er på 22,7 dekar.
Nybygg av leiligheter i Bodø
Parts fabrik i Kalix levererar badrumskabiner.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366
Nybygg av boliger i Brønnøy kommune
Eneboliger, 10 tomter. Firemannsboliger, ca. 4 tomter.
Nybygg av boliger og barnehage i Stokmarknes
Området er omdisponert til boligformål. Ca. 25 daa.
Nybygg av leiligheter i Mosjøen
Gnr/bnr 103/905 og 103/906. Planområdet er på cirka 2,1 dekar.
Nybygg av utleieboliger på Myre i Øksnes
30-40 enheter. Flermannsbolig, utforming ikke fastsatt.
Etablering av boliger og næring i Fauske
Gnr/bnr: 103/1348, 103/1281, 103/1228, 103/16 og 103/472.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen Myraveien 1 og Lars Meyers gate 43 samt eksisterende gang- og sykkelvei sør for eiendommene. Planområdet omfatter eiendommene gnr. 20 bnr. 65 fnr. 165 og bnr. 997.
Nybygg av eneboliger i Neverdal
Gnr/bnr 50/88, 89, 117, 118, 154, 51/57, 58, 59.
Nybygg av leiligheter i Mo i Rana
Planforslaget omfatter eiendommen gnr. 20 bnr. 65 fnr. 456. Modulbygg.
Oppføring av boliger i rekke på Onøy i Lurøy kommune
3 boenheter + 1 enhet som opsjon. Bygget kan oppføres enten i form av moduler eller som tradisjonelt plassbygd bygg.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Rana kommune
Boligbehov ca 25-50 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Bodø kommune
Boligbehov ca 100 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Narvik kommune
Boligbehov ca. 200-300 boliger. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av carporter i Vefsn kommune
Carport for biloppstilling av 10 biler i rekke

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.