Aktuelle nybygg av boliger i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (2)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (3)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (1)
Evenes (0)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (3)
Hamarøy (4)
Hemnes (1)
Herøy (1)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (1)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (4)
Nesna (0)
Rana (5)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (0)
Sømna (2)
Sørfold (5)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (0)
Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.
Nybygg av boligområde i Stokmarknes
Tidligere prosjektnavn Vestbakken boligfelt SM69.
Nybygg av leiligheter og næringslokaler i Bodø
Storgata 39-45. 4-6 etasjer. Planområdet omfatter gnr/bnr: 138/2109, 138/2060, 138/4366. Badekabiner: Norac.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
48 st omsorgsboliger. 20-25 byggemåneder. Reguleringsplan for nye omsorgsboliger på gnr 48, bnr 74, 165 og 174.
Nybygg av boliger i Vestvågøy
Del av gnr 51 bnr 4, 8, 15/30, 98 og 99. 15 nye boligtomter. Universell utforming.
Nybygg av boliger i Vassvik, Narvik
Gnr/bnr: 39/379, 39/381, 39/389, 39/1670, samt del av 39/1479. Planområdet er på ca. 227 m2.
Nybygg av omsorgsboliger i Andøy
16 st omsorgsboliger.
Nybygg av firemannsboliger i Leknes
Planforslaget omfatter eiendommene Gnr. 10 bnr. 232, Gnr. 10 bnr. 356 og Gnr. 10 bnr. 1. Formålet med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan for området som legger til rette for etablering av fire leilighetsbygg. Det tas sikte på å etablere totalt 16 leiligheter fordelt på to etasjer
Nybygg av eneboliger i Straumen
12 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Neverdal
Gnr/bnr 50/88, 89, 117, 118, 154, 51/57, 58, 59.
Nybygg av eneboliger i Straumen
9 byggeklare tomter.
Nybygg av eneboliger i Straumen
6 byggeklare tomter.
Utvidelse av boligfelt i Vik
Dette feltet er ferdig regulert, men kommunen har ikke startet med anbudsprosessen. Det vil si at tomtene pr. i dag ikke er opparbeidet med kommunal tilkomstveg. Det er derfor ikke mulig å antyde noen pris på tomtene enda.
Nybygg av ROP boliger i Korgen
Botilbud for målgruppen rus- og psykiske lidelser. 4 leiligheter, 1 gjennomgangsleilighet og base for hele ROP-tjenesten.
Nybygg av omsorgsbolig i Sørfold
Bygging av 1 omsorgsbolig med personalbase og mulighet for utvidelse med ytterligere 3 omsorgsboliger i Straumen sentrum på tomter gnr. 53 bnr. 17 og 376. Det skal opparbeides og asfalteres 6 parkeringsplasser inkl. 1 handicapplass. Vei fra parkeringsplass til inngang til boenheten skal også asfalteres. Samt vei fra Søster Brittsvei opp til boligene.
Nybygg av carport med uttag for lading av elbiler ved sykehjem i Leirfjord kommune
Ny carport med plass til 10 biler ved Leirfjord sykehjem. Carport skal ligge på dagens parkeringsplass, rett ved avkjøringen fra Fylkesvei 17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.