Aktuelle nybygg av boliger i Rana

Nybygg av omsorgsboliger i Rana
Lokalisering i Tjærahågen eller Nordmohøgda.
Nybygg av leiligheter i Rana
Gnr/bnr: 20/65, 248. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Rana
Private grunneiere: Elsa Torild Jakobsen, Bjørn Erik Jakobsen og Per Kristian Fjellvang og Asmund Oddgeir Amundsen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.