Aktuelle nybygg av boliger i Hadsel

Nybygg av eneboliger i Stokmarknes
Ca. 100 boliger. Ca 39,7 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.