Aktuelle nybygg av boliger i Fauske

Nybygg av boligfortetting i Løkåsåsen - Valnesfjord, Fauske
Det legges opp til mellom 110-150 boenheter innenfor området.
Nybygg av boliger eventuelt i kombinasjon med næring/forretning i Fauske
Gnr/bnr: 103/570, 524, 562, 1342. 25-100 boliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.