Aktuelle nybygg av boliger i Narvik

Nybygg av boliger, flytebrygge, tursti, småbåtshavn m.m i Narvik
39/1897 m.fl. Planområdet er på totalt ca 117 dekar.
Nybygg av boliger i Narvik
Det planlegges oppført 3-4 boenheter som enmanns- eller flermannsbolig/rekke.
Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.