Aktuelle nybygg av boliger i Narvik

Nybygg av leiligheter i Narvik
Gnr/bnr 39/1891 og 394. 3,7 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.