Alle planlagte industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (2)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Gjesdal (2)
Haugesund (0)
(6)
Karmøy (5)
Klepp (0)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (1)
Sandnes (6)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (1)
Stavanger (9)
Strand (1)
Suldal (0)
Time (0)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av plasskrevende industri i Hetlandsskogen i Bjerkreim kommune
9.000 mål tomt. Området blir tilrettelagt for kraftkrevende industri og sekundær industri.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av fabrikk på Karmøy
Etableringen av et produksjonsanlegg for bioprotein. Karmøy er valgt som ett av to alternative etableringssteder i Europa. Det andre stedet er Teesside i England. Mobile, Alabama i USA er også aktuelt.
Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av industribygning på Stølsmyr i Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av bryggeri, opplevelsessenter, havnebad, takhage og street food-marked i Stavanger
Lokalisering mellom Fiskepiren, der Tau-ferja går fra, og Bybrua ut mot Hundvåg i Stavanger.
Nybygg av næringsområde i Utbjoa
Området må reguleres.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
Ca 8 dekar. Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligger ikke langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av driftsområde på Stavanger lufthavn
Nytt driftsområde sørvest på flyplassens område.
Nybygg av næringsområde i Jøsenfjorden
• 48 dekar regulert industri der 20 dekar er unytta. • 13 dekar framtidig, uregulert industriområde. • Næringsbygg på 720 m2 + småbåthamn – regulert til reiseliv.
Nybygg av industriområde i Gjøysa, Forsand
Regulert og opparbeidet til industriområde. Ca 30 daa.
Nybygg av næringsområde på Jøsneset
• Området ligg ved FV 4700, 1,5km frå Nesvik ferjekai. • 23 dekar framtidig (uregulert) kommunal eigedom.
Nybygg av næringsbygg i Kopervik
Tomtareal: 8 dekar.
Nybygg av sjøbasert produksjonsanlegg i Gardsundfjorden, Hjelmeland
Anlegget vil gjelde produksjon av laks med maksimal tillatt biomasse MTB på 3600 tonn. Overflateanlegget vil bestå av 8 rammer av 100x100 m i en rekke. Forankringa går ned i fjorden utan landfeste. Ingen planlagde tiltak på land.
Etablering av sirkulær næringspark på Sviland
Ca. 1000 daa. Oppdraget innebærer å levere en forstudie som peker på to til tre mulige scenarier for innhold i næringsparken og deretter gjøre analyser og visualiseringer basert på disse.
Etablering av solceller på bygg i Ålgård
Bygg 2: Lager/Verksted - Takflate: 370m² Bygg 4: Lagerhall - Takflate: 429m² Bygg 5: Administasjon - Takflate: 319m²

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.