Alle planlagte industriprosjekter i Vindafjord

Nybygg av næringsområde i Utbjoa
Området må reguleres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.