Alle planlagte industriprosjekter i Sandnes

Nybygg av arealkrevende næringsbygg i Sandnes
Totalt kan opptil 21.800 m2 BRA bygges på tomten.
Nybygg av industriområde i Gjøysa, Forsand
Regulert og opparbeidet til industriområde. Ca 30 daa.
Etablering av sirkulær næringspark på Sviland
Ca. 1000 daa. Oppdraget innebærer å levere en forstudie som peker på to til tre mulige scenarier for innhold i næringsparken og deretter gjøre analyser og visualiseringer basert på disse.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.