Alle planlagte industriprosjekter i Hå

Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
Ca 8 dekar. Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligger ikke langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.