Alle planlagte industriprosjekter i Innlandet fylke

Etablering av næringsareal for plasskrevande handel ved kryss Fv 192/E6 i Hamar
Totalt ca 30 mål. Kan deles in i felt fra 4-30 mål.
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Etablering av næringspark i Ljøstad
Totalt ca 130 mål på feltet. Selges til utbyggere och bygges for leietakere.
Etablering av næringspark i Ljøstad
Totalt ca 130 mål på feltet. Selges til utbyggere och bygges for leietakere.
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.
Nybygg av industri i Skarnes i Sør-Odal kommune
16 daa. Maksimal byggehøyde 10 meter eller 3 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.