Alle planlagte industriprosjekter i Grue

Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.