Alle planlagte industriprosjekter i Rendalen

Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.