Alle planlagte industriprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.