Alle planlagte industriprosjekter i Innlandet fylke

Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Tomtareal: 850 dekar. Byggeklare tomter.
Nytt næringsområde i Kongsvinger
Ca 86 daa. Gnr/bnr 24/245, del av 24/36, og 28/218, 28/424, samt 28/438 mfl.
Nybygg av næringspark i Kapphøgda, Lena
Tomtestørrelse: 173.000 m2
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Etablering av næringsområde i Hamar
Ca. 900 daa. Gnr/bnr: 159/1, 160/1, 2, 4, 163/1, 202/1.
Nybygg av industriområde i Bjugstad
400 mål. Byggeklare tomter.
Etablering av næringsområde ved Rv. 3 Motrøkrysset på Tunndalen i Tynset
300 dekar. Gnr/Bnr: 75/1 - 91/ 39,106,158,79,41,58 - 92/1 - 93/36,2,3.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca. 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
130 dekar ledig. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg i Ljøstad
Gjenstår 4-5 tomter.
Nybygg av industribygg i Fluberg
5 tomter på ca 2000-3000 kvm per stykke. To av dem er idag byggeklara tomter.
Nybygg av næringspark i Våler
Gnr/bnr: 48/155 og 105. Ca. 100 mål tomt. Byggeklare tomter.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av fabrikk i Fåvang
Planarbeidet omfatter eiendommene gnr/bnr.: 129/271 og 129/272 samt deler av 129/262 og 129/246. Utbyggingen av næringsbebyggelse skal skje på gnr/bnr.: 129/271 og 129/272
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.
Nybygg av lett industri på Øyberget i Skjåk
Gnr/bnr: 246/1, 246/67, 252/13 og 134/1. Lett industri på nordsida av Skjåk solside på Dønfoss.
Nybygg av industriområde i Fluberg
8 tomter skal selges.
Utvidelse av næringsvirksomhet i Lesja
Gnr/bnr 17/1, 17/3,4 og 158/57
Utvidelse av bakeri i Østre Toten
Gnr/bnr:71/7, 71/44 og 71/2.
Nybygg av industri i Skarnes i Sør-Odal kommune
16 daa. Maksimal byggehøyde 10 meter eller 3 etasjer.
Utvidelse av næringsområde i Lesja
Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 74/1, 84/1, 102/69 samt deler av 85/1-3.
Nybygg av lagerbygg i Moelv
Planområdet er på ca 21 daa. Formålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet på tidligere småbruk. Næring skal i utgangspunktet omfatte utleie av lagerplass i containere og eksisterende bygninger, samt utleie av lift, gravemaskiner, hjullaster o.l. På sikt kan det også være ønskelig å oppføre ny bebyggelse for lagervirksomhet eller lignende, i form av f.eks. lagerhall.
Nybygg av veksthus i Ringsaker
Planområde. 28 daa. Veksthusene skal være helårlig robotisert planteproduksjon innendørs. Det skal være integrerte solceller i tak og sydvendt langvegg. Produksjonen baserer seg på regulerbare LED-lys og vertikale vekststasjoner. Det går å ha parallell produksjon av ulike plantetyper i samme bygg. Det er beregnet at produksjonskapasitet kan være ca. 2-3 millioner planter pr år avhengig av plantetype. Hurtigladestasjon for elbiler har en kapasitet på 3 MW og flere hundre hurtigladinger pr døgn. Det skal være med takoverbygg med integrerte solcellepaneler, vil gi ca. 200 kW. Det sees også på muligheter for batterianlegg med nettstøtte til Elvia, for utjevning av effekttopper. Det kan også være aktuelt å etablere hydrogenstasjon. Hurtigladestasjonen og veksthusene skal delvis drives med solceller, og disse kan fordele strømkapasitet ved effekttopper og på så vis få samdriftsfordeler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.